Ouderbijdrage
Het uurtarief voor de peuteropvang bedraagt per 1 januari 2019 € 8,12.

De maandelijkse ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. Voor de combinatiegroepen ochtend/middag worden aangepaste tarieven berekend.

De kosten worden vanaf de 1e dag dat uw kind op de opvang is geplaatst in rekening gebracht. Voor inning van de maandelijkse ouderbijdrage dient u een incasso formulier in te vullen.

Betalingscondities
Betaling van de ouderbijdrage is alleen mogelijk door middel van automatische incasso (Dit formulier krijgt u wanneer uw peuter zijn/haar 1e dagdeel bij ons binnenkomt). De ouderbijdrage wordt altijd een maand vooraf geïncasseerd. In de maand juli of augustus wordt géén ouderbijdrage geïncasseerd, dit afhankelijk van de vakantieperiode. Mochten er nog vragen of klachten zijn omtrent de ouderbijdrage dan kunt u ten alle tijden terecht bij de hoofdleidster. Zij handelt het dan verder af met de penningmeester.


Kinderopvangtoeslag
Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Kijk op www.toeslagen.nl