Aanmelding en Plaatsing
Meld uw kind bij ons aan ruim voordat het twee jaar wordt. Dat kan door telefonisch een afspraak te maken voor een informatiegesprek met één van de leidsters. Dit informatiegesprek vindt plaats op de peuteropvang. U krijgt dan van ons een aanmeldingsformulier.

guusjeauto029.300x300.JPGWanneer u het inschrijfgeld (€ 15,-) bij ons hebt voldaan, is uw kind ingeschreven en verzekerd van een plaats. Wanneer uw kind twee jaar is krijgt u van ons een uitnodiging voor een intake-gesprek. In dit gesprek wordt besproken wanneer uw kind kan starten op de opvang

Als uw kind twee jaar is en gebruik maakt van een reguliere peuterspeelzaalplek, kan het bij ons geplaatst worden op twee dagdelen, te weten twee ochtenden of twee middagen. In overleg is een combinatie van een ochtend en een middag, of een extra dagdeel, indien er plek is mogelijk.

Als u gebruik maakt van de halve of hele dagopvang wordt uw kind zo spoedig mogelijk na zijn of haar 2e verjaardag opgeroepen, indien de aangevraagde dagdelen beschikbaar zijn.


Wanneer uw kind drie jaar wordt is er de mogelijkheid om het kind drie keer per week te plaatsen. Hierbij wordt gekeken op welk dagdeel er plaats is. Het kan een extra ochtend of middag betreffen. Minder dan twee dagdelen is niet mogelijk. De reden hiervoor willen wij u graag toelichten: In het verleden werden er wel kinderen geplaatst voor één dagdeel per week (een ochtend of een middag). Jarenlange ervaring heeft ons echter geleerd dat dit kind veel meer tijd nodig heeft om bij ons te wennen. De gewenningsperiode ligt gemiddeld op twee weken, bij kinderen die maar eens per week komen ligt dit gemiddelde op ruim een maand. Dit is zowel voor uw peuter als voor u een zenuwslopende zaak. Daarbij komt dat kinderen die steeds huilen niet goed worden opgenomen in de groep en daardoor langer een buitenbeentje blijven. Is er een belangrijke reden om het kind (voorlopig) 1 dagdeel te plaatsen dan blijft een extra dagdeel voor hem/haar gereserveerd.

De doelstelling van onze peuteropvang is grotendeels gericht op het kind. Het moet zich prettig, veilig en geaccepteerd kunnen voelen in de groep. Met een bezoek van minimaal tweemaal per week staan wij daar voor garant!

Heeft u hierover nog vragen of opmerkingen, loop dan gerust eens binnen en bespreek dit met de leiding. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Dus; voor de gemeentelijke peuterspeelzaal regeling geldt,wanneer uw kind twee jaar is krijgt het een oproepje (een week voor aanvang) voor twee dagdelen per week. Wanneer het kind drie wordt mag het uitgebreid worden naar drie (of meer) maal per week.

Maakt u gebruik van de halve- of hele dagopvang; U krijgt een oproepkaartje zodra er plek is op de door u aangevraagde dagdelen.