Pedagogisch Beleidsplan
km.png

Wij werken volgens vaste afspraken. Deze zijn vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan.
U kunt deze vinden via de volgende link: Pedagogisch beleidsplan SKM 2019