piramide.thumbnail.gifSinds augustus 2002 werken wij met de piramide methode. DSCN9783.JPGPiramide verschilt in wezen niet zo erg van de werkwijze zoals u die tot nog toe van ons gewend was.
Piramide biedt ons houvast bij het werken aan taalstimulering, maar vooral ook bij het bestrijden van onderwijsachterstanden bij taalzwakke kinderen.
Alle ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht binnen dit project.
Ouderbetrokkenheid is hierbij belangrijk. U kent dit bij ons al door o.a. de spelinloop bij het brengen, de ouderinformatie/project informatie per brief, en de ouderavonden.
Alle peuters worden gedurende hun tijd op de peuteropvang enkele malen getoetst, dit om de ontwikkeling van uw peuter zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hierbij maken we gebruik van een peutervolgsysteem.

Alle toetsuitslagen en andere relevante gegevens gaan door naar de basisschool van uw kind, zodra het 4 jaar is. U heeft bij het afscheid inzage in alle gegevens en tekent voor overdracht hiervan op het overdrachtsformulier van uw kind. Wilt u meer weten over piramide, wij vertellen u graag meer.